matematik başarısı

Python ile PISA Matematik Puanlarının Değişimi Grafiği

2015 ve 2018 Verilerinin Değerlendirilmesi

PISA 2012 Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lineer Model Kullanılarak İncelenmesi

Bu çalışmada da; Türk öğrencilerin matematik performansını etkileyen öğrenci ve okul düzeyindeki faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.