nonparametrik

R ile Nonparametrik İstatistikler

Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis ve Ki-Kare Analizleri

TÜBİTAK 2237- RStudio İle Temel İstatistiksel Yöntemler Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından TÜBİTAK 2237 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında gerçekleştirilen “RStudio İle Temel İstatistiksel Yöntemler Eğitimi” kapsamında “Nonparametrik İstatistik” konusu …