veri analizi

R ile Nonparametrik İstatistikler

Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis ve Ki-Kare Analizleri

R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları

Pegem yayıncılık tarafından basılan kitabımızda, okuyucular R’ın temellerine adım atacak, sık kullanılan istatistiksel analizlerin ve ölçme uygulamalarının R üzerinden nasıl gerçekleştirilebileceğini öğrenecekler. Son yıllarda kullanımı hızla …