yükseköğretim

Erasmus Students’ Mobility Priorities A Rank-Order Scaling Study

Bu araştırma ile değişim programlarındaki Erasmus öğrencilerinin üniversite seçmedeki önceliklerinin gelen ve giden öğrencilere göre ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Çalışması

Bu çalışma ile Hacettepe Üniversitesi’nden 2012 yılında lisans programlarından mezun olanların istihdama geçiş, istihdam ve kazanç durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.