Yazılar/Blog

R Fonksiyonlarında Hata Mesajlarının Özelleştirilmesi

R kullanıcı fonksiyonlarında hata mesajları

Python ile PISA Matematik Puanlarının Değişimi Grafiği

2015 ve 2018 Verilerinin Değerlendirilmesi

R ile İnteraktif Grafik Örnekleri: Covid-19 Verisi

Bu yazıda interaktif grafikler yardımıyla veri görselleştirmeye bir örnek vereceğim. Buradaki amaç yıllara, aylara ya da haftalara göre …

R ile Nonparametrik İstatistikler

Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis ve Ki-Kare Analizleri