çok boyutluluk

Basit ve Karmaşık Test Desenlerinde Çok Boyutlu Madde Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmada diğer araştırmaların aksine toplam yetenek puanları gerçek test koşullarına uygun olacak şekilde farklı test koşullarında karşılaştırılmıştır (basit ve karmaşık).

Multidimesional Test Design Approach for Ability Estimation in Adaptive Testing

Aim of this study is to compare item selection methods performance in reporting domain and the overall scores in multidimensional computer adaptive testing (MCAT) with respect to MIRT test design and calibration strategies