madde tepki kuramı

Software Review of flexMIRT Version 3.5

This review evaluates the software from a user’s perspective as well as some of its calibration, scoring, and simulation capabilities.

Basit ve Karmaşık Test Desenlerinde Çok Boyutlu Madde Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmada diğer araştırmaların aksine toplam yetenek puanları gerçek test koşullarına uygun olacak şekilde farklı test koşullarında karşılaştırılmıştır (basit ve karmaşık).

EPOD2016 Kongresi - R Yazılımına Giriş Çalıştayı

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği tarafından düzenlenen 5 Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi kapsamında 30 Ağustos 2016 tarihinde katılımcılara yönelik 6 saatlik R çalıştayı düzenlenmiştir. …

Multidimesional Test Design Approach for Ability Estimation in Adaptive Testing

Aim of this study is to compare item selection methods performance in reporting domain and the overall scores in multidimensional computer adaptive testing (MCAT) with respect to MIRT test design and calibration strategies