pisa

Python ile PISA Matematik Puanlarının Değişimi Grafiği

2015 ve 2018 Verilerinin Değerlendirilmesi

Dezavantajlı Yüksek Başarılı Öğrencilerin Okul ve Öğrenci Düzeyinde Matematik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Araştırmanın temel amacı, düşük sosyo-ekonomik statüye sahip olmalarına rağmen yüksek başarı gösteren Türk öğrencilerin öğrenme fırsatları, okul iklimi ve okul kaynakları değişkenleri birlikte ele alındığında matematik başarılarını nasıl etkilediğini hiyerarşik lineer model (HLM) kullanarak incelemektir.

PISA 2012 Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lineer Model Kullanılarak İncelenmesi

Bu çalışmada da; Türk öğrencilerin matematik performansını etkileyen öğrenci ve okul düzeyindeki faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

PISA 2009 Türk Öğrencilerin Okuma Becerileri, Fen ve Matematik Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, okuma becerileri ağırlıklı olarak uygulanan PISA-2009 verilerini kullanarak cinsiyet, okul türü ve bölgelere göre öğrencilerin fen, matematik ve okuma becerileri okuryazarlığı arasındaki ilişkileri belirlemektir.