PISA 2009 Türk Öğrencilerin Okuma Becerileri, Fen ve Matematik Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Image credit: [OECD]

Özet

Bu çalışmanın amacı, okuma becerileri ağırlıklı olarak uygulanan PISA-2009 verilerini kullanarak cinsiyet, okul türü ve bölgelere göre öğrencilerin fen, matematik ve okuma becerileri okuryazarlığı arasındaki ilişkileri belirlemektir.

Yayın tipi
Yayın
In 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı