Akademik Yayınlar

Seçilmiş yayınların dışında, tüm yayınları incelemek için buraya tıklayınız.

(2018). Software Review of flexMIRT Version 3.5. Applied Psychological Measurement, 42(3).

DOI

(2017). Erasmus Students’ Mobility Priorities A Rank-Order Scaling Study. Kastamonu Education Journal, 25(6).

PDF

(2017). PISA 2012 Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lineer Model Kullanılarak İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3).

DOI

(2015). Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Çalışması. Journal of Higher Education and Science, 5(3).

DOI PDF